Fyr hjulsinställning

We can take a look under the hood
Som en av få verkstäder i Jönköping kan vi nu erbjuda hjulinställning med hjälp av fyrhjulsmätning och den senast 3D-tekniken. Framvagnskontroll eller framvagnsjustering är begrepp som används men numera mäts alla hjulvinklar. Mätproceduren är alltså densamma även om bara framvagnsjustering ska göras. Med Bosch fyrhjulsmätning i 3D mäts alla vinklar utan att bilen lyfts från underlaget. Det innebär att mätningen blir mera exakt än traditionella fyrhjulsmätningsapparater. Har bilen varit upphissad så bör man köra åtminstone några kilometer för att alla leder med mera ska sätta sig. Traditionella apparater kräver att bilen hissas.


Bil undersökning

Vi tittar gärna under motor huvudet

Det här är vad vi tittar på när vi kontrollerar personbilar och lätta lastbilar på Dalens Bilverkstad AB.

Utsidan

Reflexer, backspeglar och de lampor
som är viktiga för trafiksäkerheten kontrolleras, till exempel
strålkastare, blinkers och bromsljus. Vi besiktar motorutrymmet och
kontrollerar att det inte läcker bränsle.  Vi vill också se att du
har en varningstriangel i bilen så ta gärna fram den innan
besiktningen.

Under fordonet

Under fordonet kontrollerar vi att
stommen inte är rostig eller skadad. Vi undersöker också balkar, fästen
och synliga delar av bromsarna för att upptäcka rostskador. Kan man
upptäcka rost tidigt kan man minimera risken att någon del brister och
äventyrar trafiksäkerheten.
Insidan

Vi kontrollerar lampor som varnar för
olika fel. Även ratten och förarens säte samt alla bilbälten, vindruta,
dörrar och eventuell lastsäkringsutrustning och gasinstallation
besiktas. Vi noterar också bilens mätarställning.

Provkörning

Bilmekaniker provkör bilen för att kontrollera att
bromsarna, hastighetsmätaren, signalanordning, vindrutetorkarna och
vindrutespolarna fungerar.

Bromsar

I bromsprovet kontrollerar vi
att bromsarna fungerar lika bra på båda sidor av bilen. Vi
tar också reda på att de är tillräckligt starka och stoppar
bilen på rätt sätt när du trycker på bromspedalen. Samtidigt
kontrollerar vi om det är rätt avstånd mellan bromspedalen
och golvet när bromspedalen är nedtryckt och att
parkeringsbromsen fungerar.

BOSCH Diagnostic

Vi tar han om din bil hälsa

Diagnos av bilens elektronik

Vi på Dalens Bilverkstad AB, kan erbjuda snabb felsökning och diagnos av bilens elsystem och elektronik. Till vår hjälp har vi den allra senaste testtekniken från Bosch. I vår verkstad i Taberg kan du även få hjälp med diagnos av t.ex bilens batteriladdningssystem, start- och tändsystem, belysning och Can Bus-system.

Diagnos av bensinmotorer och dieselmotorer

Arbetar din motor optimalt, med rätt funktion och maximal prestanda? En fullt fungerande motor är av största vikt för en jämn gång och en god bränslekonomi. Våra experter kan hjälpa dig med diagnos av tändningssystem, bensininsprutningssystem och dieselinsprutningssystem, insugssystem och avgassystem samt kontroller av avgaser och emmision.