Bil undersökning

Vi tittar gärna under motor huvudet

Det här är vad vi tittar på när vi kontrollerar personbilar och lätta lastbilar på Dalens Bilverkstad AB.

Utsidan

Reflexer, backspeglar och de lampor
som är viktiga för trafiksäkerheten kontrolleras, till exempel
strålkastare, blinkers och bromsljus. Vi besiktar motorutrymmet och
kontrollerar att det inte läcker bränsle.  Vi vill också se att du
har en varningstriangel i bilen så ta gärna fram den innan
besiktningen.

Under fordonet

Under fordonet kontrollerar vi att
stommen inte är rostig eller skadad. Vi undersöker också balkar, fästen
och synliga delar av bromsarna för att upptäcka rostskador. Kan man
upptäcka rost tidigt kan man minimera risken att någon del brister och
äventyrar trafiksäkerheten.
Insidan

Vi kontrollerar lampor som varnar för
olika fel. Även ratten och förarens säte samt alla bilbälten, vindruta,
dörrar och eventuell lastsäkringsutrustning och gasinstallation
besiktas. Vi noterar också bilens mätarställning.

Provkörning

Bilmekaniker provkör bilen för att kontrollera att
bromsarna, hastighetsmätaren, signalanordning, vindrutetorkarna och
vindrutespolarna fungerar.

Bromsar

I bromsprovet kontrollerar vi
att bromsarna fungerar lika bra på båda sidor av bilen. Vi
tar också reda på att de är tillräckligt starka och stoppar
bilen på rätt sätt när du trycker på bromspedalen. Samtidigt
kontrollerar vi om det är rätt avstånd mellan bromspedalen
och golvet när bromspedalen är nedtryckt och att
parkeringsbromsen fungerar.